Les Colònies d'Estiu

Les Colònies d'estiu estan dirigides als alumnes de 4EP, 5EP i 6EP de l'Escola. Organitzades per ex-alumnes, sense ànim de lucre és una de les activitats més especials de la Cooperativa.

Des de 1982

Les Colònies d'Estiu de l'Escola es duen a terme des de fa més de 30 anys, són una de les activitats amb més tradició que ofereix la Cooperativa a banda, és clar, de l'Escola. Aquestes són organitzades per un grup de monitors voluntaris, l'equip esta format bàsicament per ex-alumnes de l'escola, per part d'alumnes de Batxillerat i puntualment també alguns mestres de l'escola que serveixen de punt d'unió entre el dia a dia de l'escola i les colònies. Les colònies tenen una durada de 10 dies i acostumen a fer-se a principis de juliol. L'equip de monitors decideix la casa on es faran les colònies i també les activitats que es duran a terme, la composició de l'equip de monitors també depèn d'ells mateixos. Aquestes activitats de la Cooperativa ens demostren la voluntat de ser més que una escola i treure el màxim rendiment dels recursos per tal de que tots els cooperativistes gaudeixin d'uns serveis difícils de trobar en un altre lloc.

 
Tenint en compte que som una escola on els nens es coneixen tots i que també aquesta coneixença es fa extensiva a professors i monitors, i fixant-nos en l' ideari i els objectius generals de la Cooperativa, els objectius generals de les colònies son:

 • Fomentar la convivència fora de les aules amb els companys del mateix i altres cursos, monitors i professors.
 • Conèixer, respectar i gaudir de la natura com a mitjà de realització personal.
 • Fomentar el diàleg entre els assistents a les colònies
 • Ajudar a desenvolupar la capacitat imaginativa i creativa del nen, així com l'esperit crític i constructiu vers tot el que ens envolta.
 • Donar al nen eines per a gaudir del seu temps lliure, sent un element actiu i fent servir la diversió com a mitjà per assolir fites necessàries pel seu desenvolupament.
 • Fomentar l'esperit de servei i deixar apart el consumisme on la persona només rep i no pot aportar quelcom pels altres.
Activitats articulades al voltant d’un eix d’animació que canvia cada edició de les Colònies (Transworld, Innovation Congress, Kumanji, Factor K, ...)
Els grups de nens i nenes es divideixen de la següent manera:

 • 8 grups d’uns 12 “kulonierus”
 • nens i nenes de totes les edats a cada grup
 • 2 o 3 monitors per grup
Durant els deu dies de Colònies, els nens i nenes realitzen diferent tipologia d'activitats, entre elles trobem:

 • Gimcanes
 • Excursions
 • Tallers
 • Discoteca
 • i moltes sorpreses més...